Контакт

Контактный формуляр

Приглашаем пользоваться нижеуказанным контактным формуляром.
* - Поле обязательно
Имя *:
Фамилия *:
E-mail *:
Телефон:
Сообщение *:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Systemy Automatyki Budynków z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE, a także nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Контакты
СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ЗДАНИЙ
ул. Згрупованя Жмия 9/261,
01-875 Варшава
тел./факс: +48 22 633 47 61,
сотовый +48 510 196 285
e-mail: poczta@sab.waw.pl
Наши реализации