Contact

Contact form

Please use the contact form as below.
* - Field required
Name *:
Lastname *:
E-mail *:
Phone:
Message content *:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Systemy Automatyki Budynków z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE, a także nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Contact details
SYSTEMY AUTOMATYKI BUDYNKÓW
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel./fax: +48 22 633 47 61
kom: +48 510 196 285
e-mail: poczta@sab.waw.pl

SAB Serwis
ul. Klubowa 24
15-523 Grabówka
kom: +48 500 065 050
e-mail: bartosz.ostapczuk@sab.waw.pl
Our realizations